O udruzi

Udruga dobavljača Agrokora prati postupak izvanredne uprave koji se vodi nad društvom Agrokor i njegovim ovisnim i povezanim društvima, te analizira predložene mjere restrukturiranja; Analizira predloženi nacrt nagodbe u postupku izvanredne uprave; Predlaže poduzimanje mjera radi promicanja i zaštite interesa dobavljača u postupku izvanredne uprave nad društvom Agrokor i njegovim ovisnim i povezanim društvima; Razmatra kandidate i sudjeluje u predlaganju kandidata za vjerovničko vijeće; Temeljem posebne punomoći ili ovlaštenja ostvaruje prava članova Udruge koji se odluče na davanje posebne punomoći ili ovlaštenja u postupku izvanredne uprave nad društvom Agrokor i njegovim ovisnim i povezanim društvima.

CILJEVI UDRUGE SU:

Promicanje i zaštita interesa sadašnjih ili bivših dobavljača — vjerovnika Agrokora i njegovih ovisnih i povezanih društava radi maksimalizacije naplate sadašnjih ili bivših dobavljača – vjerovnika u postupku izvanredne uprave koji se vodi nad društvom Agrokor d.d. kao i koordinacije nakon mogućeg sklapanja nagodbe i zaštita njihovih interesa u nastavku poslovanja s koncernom Agrokor d.d.

predsjednik Udruge: Marin Pucar

OIB: 27930124777

Obavijest viagrageneriquefr24.com o osnivanju udruge